Ana SayfaDavranışsal Finans Eğilimlerinin Risk Alma Düzeyine Etkisi Konusunda Araştırmalar Ne Diyor?BlogDavranışsal Finans Eğilimlerinin Risk Alma Düzeyine Etkisi Konusunda Araştırmalar Ne Diyor?

Davranışsal Finans Eğilimlerinin Risk Alma Düzeyine Etkisi Konusunda Araştırmalar Ne Diyor?

SPSS analiz yöntemi nedir?

Spss analizi araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anketle veri toplama tekniğinin kullanılmıştır. Araştırmanın anakütlesini telekominikasyon sektöründeki bir firmanın çağrı merkezi çalışanları oluşturmaktadır. Kasım-Aralık 2019 tarihleri arasında rasgele örnekleme yöntemi ile seçilen 401 katılımcıdan veri elde edilmiştir. Araştırma bulguları SPSS 23.00 kullanılarak betimleyici istatistikle yatırımcıların davranışsal eğilimler ve risk alma düzeyleri ölçülmüş ve davranışsal finans ve risk alma düzeyi ile ilgili korelasyon(ilişki), regresyon(etki) ve t-testi(fark) analizleri yapılmıştır.

SPSS Analizi Nedir?

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yatırım kararları üzerinde davranışsal finans eğilimlerinin yüksek seviyeye yakın olduğu (3,629) görülmüştür. Katılımcıların davranışsal finans tutumları arttıkça finansal risk alma düzeyleri de artmaktadır. Risk alma düzeyindeki değişimin %91’i davranışsal finans eğilimi tarafından açıklanmaktadır. (R=0,955, 𝑹𝟐=𝟎,𝟗𝟏𝟐). Aynı zamanda erkeklerin finansal risk toleransskorlarının kadınlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

İnsanların daima rasyonel kararlar aldığını varsayan geleneksel finans teorileri yatırımcıların yatırım kararları verirken hangi psikolojik, sosyolojik ve hatta nörolojik faktörlerden etkilendiğini dikkate almamaktadır. Bu araştırma da göstermiştir ki yatırım kararları verilirken insanlar mekanik davranmamaktadırlar. Bulundukları psikolojik ve sosyolojik ortamlar onların kararlarını etkilemektedir. Bu durum birçok yanlı ve objektif olmayan kararlar vermelerine neden olabileceği gibi risk alma skorlarını da arttırabilmektedir.

anket online araştırma şirketi bilimsel araştırma danışmanlık istanbul spss izmir spss pazar araştırması spss spss analizi spss danışmanlık spss eğitimi spss istatatistikleri spss kursu spss programı spss ücreti spss veri spss veri analizi spss veri girişi spss yöntemi tüketici araştırması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

© 2010-2023 Desing by Spss Analiz . All Rights Reserved