Kullandığımız Programlar

Veri Analizi Hizmetleri

Tez Analizi Hizmetleri

Spss analiz

Çalışma Sürecimiz

SPSS Analiz olarak en temel amacımız istatistik biliminin doğru şekilde uygulanarak doğru, geçerli, kullanılabilir bilgiye erişmektedir. Bu amaç doğrultusunda bilim dünyası ve iş dünyası için verinin doğru araçlar ile, doğru kaynaktan, doğru yöntemle toplanarak bilimsel ilkelere uygun şekilde analiz edilmesi ve en anlaşılır biçimde raporlanması konularında hizmet veriyoru

Projenin amacına uygun olarak anket formunun hazırlanması, örneklem sayısının belirlenmesi, hipotezlerin oluşturulması ve veri toplama sürecinin yönetilmesini yapıyoruz.

Proje kapsamında veri toplama ve veri derleme desteği sağlıyoruz. Bu sürecin ardından analiz öncesinde veri temizliği, uç değer analizi, normallik testleri yaparak verinin analize hazır hale gelmesini sağlıyoruz.

Çalışmanın amacı ve hipotezlerine uygun testleri uygulayarak istatistiksel analizleri yapıyoruz.

Yapılan analiz sonuçlarını tablo, grafik ve yorumlardan oluşan raporlar şeklinde hazırlıyoruz. Tablolarını APA formatında düzenleyerek raporluyoruz.

Spss Analiz olarak 2010 yılından bu yana bilim dünyası ve iş dünyasının yanındayız.

İstanbul , Türkiye

Diğer Bağlantılarımız

© 2010-2023 Desing by Spss Analiz . All Rights Reserved