Ana SayfaAnket Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Etik KurallarBlogAnket Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Etik Kurallar

Anket Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Etik Kurallar

Anketler, çeşitli konularda veri toplamanın en yaygın yöntemleri arasındadır. Ancak, anket hazırlarken etik kurallara uyulması son derece önemlidir. Bu sayede, doğru sonuçlar elde edilebilir ve verilerin güvenilirliği sağlanır.

Anketlerin amacı ve kapsamı konusunda açık ve net bilgi vermek de önemlidir. Ankete katılanların gizliliği ve anonimliği korunmalıdır. Ayrıca, örneklem seçiminde adaletli bir yöntem kullanılmalıdır. Örneklemin temsiliyeti sonuçların doğruluğunu etkiler. Ankete katılımın gönüllü olması da etik kuralların önemli bir parçasıdır. Kimseye zorla veya baskı yaparak ankete katılmaları sağlanmamalıdır.

Ankete katılmak isteyenlerin önceden izin almaları ve bilgilendirilmeleri gereklidir. Ankete katılanların farklılıkları (cinsiyet, yaş, ırk vb.) dikkate alınmalıdır. Anket soruları açık, net ve anlaşılır olmalıdır. Cevap seçenekleri de kolaylıkla anlaşılabilir ve cevaplayıcıların düşüncelerini yansıtmalıdır. Manipülasyon yapılmamalı ve yanıltıcı sorulara yer verilmemelidir. Cevaplayıcının fikirlerini yönlendirecek sorular sorulmamalıdır.

Anonimlik ve gizlilik, ankete katılanların kişisel bilgilerinin gizli tutulmasıyla sağlanır. Veriler anonim olarak işlenir ve sonuçlar yalnızca istatistiki amaçlarla kullanılır. Ankette etik kurallara uyulması, verilerin güvenilirliğini ve doğruluğunu artırır. Bu nedenle, anket hazırlarken bu kuralların göz önünde bulundurulması son derece önemlidir.

Anketin Amacı ve Kapsamı

Anketin amacı ve kapsamı belirli bir konuda veri toplamak için hazırlanır. Ancak bu amaç, anket cevaplayıcılarına açık bir şekilde belirtilmelidir. Ankette başka amaçlar için kullanılacak veriler toplanmamalıdır. Ankette toplanan veriler, sadece anketin belirtilen amacına yönelik olmalıdır.

Ankette verileri toplayan kişi veya kurum, katılımcıların gizliliği ve anonimliği korumak zorundadır. Bu nedenle, ankete katılan kişilerin kimlik bilgilerinin korunacağı konusunda açık bir bilgilendirme yapılması gerekiyor. Cevaplayıcıların katılımı zorunlu olmadığı gibi, ankete katılanların verileri, yalnızca istatistiki amaçlarla kullanılmalıdır. Bu konuların korunması, ankete katılan kişiler açısından önemlidir.

Anket örnekleminde, örneklem özellikleri katılımcıların karakteristik özelliklerini yansıtabilmelidir. Bu amaçla ankete katılan kişiler, farklı cinsiyet, yaş, ırk ve sosyo-ekonomik düzeylerde seçilmelidir. Bu, ankette toplanan verilerin temsil edilmesinde etkili bir role sahip olacaktır.

Ankete katılan kişilerin gönüllülüğü prensipi, anketlerde en önemli kurallar arasında yer alır. Ankete katılmak isteyen kişiler, önceden izin almalı ve kendilerini doğru bir şekilde bilgilendirmelidirler. Ankete katılma konusunda zorlama ya da baskı yapılmamalıdır.

Son olarak, ankette kullanılan sorular açık, net ve anlaşılır olmalıdır. Cevap seçenekleri de kolayca anlaşılabilir ve cevaplayıcının fikrini yansıtmalıdır. Manipülasyon veya yanıltıcı sorular sormaktan kaçınılmalıdır. Böylece, ankette toplanan verilerin doğruluğu artarak, sonuçlar daha güvenilir hale gelecektir.

Örneklem Seçiminde Adalet

Örneklem seçimi, anketin doğru sonuçlar vermesi için oldukça önemlidir. Örneklem seçiminde adaletli bir seçim yapmak, anketin doğruluğunu ve geçerliliğini arttırmaktadır. Örneğin, herhangi bir toplumsal sorun hakkında anket yapmak istediğinizde, örneklemi seçerken o toplumun farklı kesimlerini temsil edecek şekilde adil bir seçim yapmalısınız. Böylece sonuçlar daha gerçekçi olacaktır.

Ankete katılanların demografik bilgileri de örneklem seçiminde göz önünde bulundurulmalıdır. Yaş, cinsiyet, meslek, eğitim seviyesi, gelir düzeyi gibi faktörler ankete katılanların farklılıklarını yansıtması açısından önemlidir. Bu şekilde seçilen örneklem, ankete katılanların farklı özelliklerini yansıtacağından sonuçlar daha gerçekçi ve güvenilir olacaktır.

Örneklem seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da gönüllülük esasıdır. Ankete katılım tamamen gönüllülük esasına dayanmalıdır. Kimseye zorla veya baskı yapılarak ankete katılması sağlanmamalıdır. Ankete katılanların önceden izin vermesi ve bilgilendirilmeleri de önemlidir.

Ankete katılanların kişisel bilgilerinin gizli tutulması, verilerin anonim olarak işlenmesi ve sonuçların sadece istatistiki amaçlarla kullanılması gerekmektedir. Böylelikle ankete katılanların gizliliği ve anonimliği korunmuş olur.

Sonuç olarak, ankette örneklem seçiminde adaletli bir seçim yapılması, gönüllülük esasına uyulması, katılımcıların kişisel bilgilerinin gizli tutulması gibi etik kuralların takip edilmesi sonuçların doğruluğunu ve geçerliliğini arttırmaktadır.

Gönüllülük Esası

Ankete katılımın gönüllülük esasına dayalı olması, katılımcıların rızası dışında zorlanmamaları ve baskı altında kalmamaları gerekmektedir. Ankete davet edilen bireylerin özgür iradeleriyle katılmaları sonucun doğruluğunu ve güvenirliğini etkileyen önemli bir faktördür.

Gönüllülük esasına uygun bir şekilde yapılan anketler, katılımcıların cevaplarının doğru ve dürüst bir şekilde aktarılmasını sağlayacaktır. Aksi takdirde, ankete rastgele yanıt veren kişiler, sonuçların güvenirliğini zedeleyerek araştırmayı değersiz hale getirebilirler.

Ayrıca, anketlere katılmayı kabul eden bireylerin, herhangi bir zaman ücret veya fayda karşılığında zorlanmamaları da önemlidir. Katılımcıların tamamen kendi istekleriyle ankete katılmaları sonuçların doğruluğunu ve güvenirliğini arttıracaktır.

Gönüllülük esasının korunması için, ankete katılımın gönüllü olduğuna dair beyanlar açık ve net bir şekilde yapılmalıdır. Ankete katılmak isteyen bireylerin, bu beyanları okuyarak ve kabul ederek ankete katılmaları gerekmektedir.

Sonuç olarak, ankete katılımın gönüllülük esasına dayalı olması, araştırmanın doğruluğunu ve güvenirliğini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bireylerin özgür iradeleriyle ankete katılmaları, araştırmanın sonuçlarının değerlendirilmesinde büyük önem arz etmektedir.

İzin Almak

Ankete katılmak isteyenlerin önceden izin almaları ve bilgilendirilmeleri gereklidir. Ankete davet edilen kişilerin, neden ankete katılmaları gerektiği, ankete katılmaktaki avantajları ve dezavantajları hakkında bilgilendirilmeleri önemlidir. Bunun yanı sıra, ankete katılanların kişisel bilgileri değişebilir veya yanlış kullanılma ihtimaliyle karşı karşıya kalabilecekleri için, ankete katılmadan önce bilgilendirilmeleri önemlidir. Katılımcıların katılmak için ne kadar zaman ayırmaları gerektiği hakkında da bilgilendirildikleri takdirde, ankete katılımda daha istekli olacaklardır. Bu nedenle ankete katılmadan önce izin alınması ve bilgilendirme yapılması gereklidir. Bu sayede cevaplayıcılar, anketi daha rahat bir şekilde doldurma fırsatı bulacaklardır.

Farklılıklara Saygı Göstermek

Anket hazırlama sürecinde farklılıklara saygı duymak en önemli etik kurallardan biridir. Cinsiyet, yaş, ırk gibi farklılıkların göz önünde bulundurulması, anket sonuçlarının daha doğru ve gerçekçi olmasını sağlar. Örneğin, bir işyeri çalışanlarının memnuniyet anketi yaparken sadece erkek çalışanların görüşlerine yer vermek, kadın çalışanlarla ilgili ayrımcılık yaratabilir ve sonuçları etkileyebilir. Anket sorularında bu gibi farklılıkları dikkate almak, hem cevaplayıcıların kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlar hem de daha tümleşik bir sonuç çıkmasını sağlar.

Anonimlik ve Gizlilik

Ankete katılanların kişisel bilgilerinin gizli tutulması ve verilerin anonim olarak işlenmesi, ankete katılımın güvenilirliği açısından son derece önemlidir. Verileri anonim hale getirmek için, kişisel bilgiler içeren soruların, ancak gerekli olduğu durumlarda sorulması gerekmektedir.

Anket sonuçları istatistiki amaçlarla kullanılmalıdır. Verilerin yanı sıra, ankete katılanların kimlikleri de gizli tutulmalıdır. Bu, katılımcıların rahat bir şekilde düşüncelerini ifade etmelerini sağlar ve verilerin daha gerçekçi sonuçlar vermesine yardımcı olur.

Anketlerin internet üzerinde yapılması durumunda, ankete katılanların internet protokol (IP) adresleri kaydedilmemelidir. Böylece, kişisel bilgilerinin izlenmesinden kaçınılabilir. Ankette katılan kişilerin sağladığı bilgiler, yalnızca ankette kullanılmak üzere saklanmalıdır ve bu bilgiler, ilgili kişilerin izni olmadan hiçbir şekilde paylaşılmamalıdır.

Ankete katılımın anonim olması, sonuçların doğru olmasında etkilidir. Anonimlik, katılımcıların daha net ve açık ifadeler kullanmasına olanak sağlar. Bu nedenle, ankette katılımcıların anonimliğinin korunması son derece önemlidir.

Soru ve Cevapların Kolaylığı

Anket hazırlama sürecinde soruların açık, net ve anlaşılır bir şekilde yazılması, cevap seçeneklerinin kolayca anlaşılabilir olması ve cevaplayıcıların fikrini yansıtması çok önemlidir. Kullanılacak dilin basit, anlaşılır ve herkes tarafından anlaşılabilir olması ve düzenli bir şekilde yazılması gereklidir.

Soruların açık ve net bir şekilde yazılması, katılımcıların soruları doğru bir şekilde anlamalarına ve doğru yanıtları vermelerine yardımcı olacaktır. Cevap seçenekleri açık ve doğru bir şekilde tasarlanmalı ve katılımcıların herhangi bir yanlış anlama yapmaması için net bir şekilde belirtilmelidir.

Sorular belli bir konu hakkındaysa, sorular arasında mantıksal bir bağlantı kurulmalıdır. Anketin amacına uygun sorular hazırlanmalı ve cevaplayıcıların fikrini en doğru şekilde yansıtacak sorular seçilmelidir.

Ankette sesli düşünen bireyler de düşünülmelidir. Bu yüzden ankette yer alan sorular, katılımcıların her durumda düşüncelerini yansıtacak şekilde tasarlanmalıdır. Sorular, anketi tamamlamada zorlanan kişiler için gereksiz ayrıntılar içermemeli ve mümkün olduğunca basit tutulmalıdır.

Tüm bu unsurların yanı sıra, anket cevaplarının işlenmesi kolay ve objektif olmalıdır. Bu nedenle, mümkün olduğunca standart bir cevap formatı kullanılmalı ve açık uçlu soruların sayısı en aza indirilmelidir. Bu, katılımcıların cevaplarını yanıltacak ya da gerekli yanıtları vermesini zorlaştıracak yanıltıcı sorulardan kaçınılmasını sağlayacaktır.

Manipülasyon ve Yanıltıcı Sorular

Anket hazırlarken, manipülasyon ve yanıltıcı soruların kullanımı son derece sakıncalıdır. Bu tür sorular, cevaplayıcıların fikirlerini yönlendirmeye, başka bir sonuca varmalarını sağlamaya veya yanlış bir yargı oluşturmalarına neden olabilir. Bu nedenle, anket sorularının açık, net ve anlaşılır olması çok önemlidir.

Manipülasyon ve yanıltıcı sorular, soruların özellikle seçeneklerinde yer alan dil aracılığıyla oluşturulabilir. Örneğin, “Sizce x adayı iyi bir lider mi?” şeklinde bir soru yerine, “x adayı liderliğin gerektirdiği yeteneklere sahip mi?” gibi bir soru daha objektif ve yönlendirici değildir.

Manipülasyon ve yanıltıcı soruların kullanımı, anket sonuçlarının güvenilirliğini etkileyeceği için, kullanılmamalıdır. Anket sorularının doğru ve objektif olması, çıkarılacak sonuçların doğru ve güvenilir olması için son derece önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

© 2010-2023 Desing by Spss Analiz . All Rights Reserved